Learn reside, live in Albanian

banoj

Prindërit e mi jetojnë në një qytet tjetër. My parents reside in another country.

Present Tense

 • unë banoj
 • ti banon
 • ai/ajo banon
 • ne banojmë
 • ju banoni
 • ata/ato banojnë

Imperfect

 • unë banoja
 • ti banoje
 • ai/ajo banonte
 • ne banonim
 • ju banonit
 • ata/ato banonin

Simple Past Tense

 • unë banova
 • ti banove
 • ai/ajo banoi
 • ne banuam
 • ju banuat
 • ata/ato banuan

Future Tense

 • unë do të banoj
 • ti do të banosh
 • ai/ajo do të banojë
 • ne do të banojmë
 • ju do të banoni
 • ata/ato do të banojnë