Learn tie in Albanian

lidh

Po lidh këpucët dhe do vij. I'm tying my shoes and I'll come.

Present Tense

 • unë lidh
 • ti lidh
 • ai/ajo lidh
 • ne lidhim
 • ju lidhni
 • ata/ato lidhin

Imperfect

 • unë lidhja
 • ti lidhje
 • ai/ajo lidhte
 • ne lidhnim
 • ju lidhnit
 • ata/ato lidhnin

Simple Past Tense

 • unë lidha
 • ti lidhe
 • ai/ajo lidhi
 • ne lidhëm
 • ju lidhët
 • ata/ato lidhën

Future Tense

 • unë do të lidh
 • ti do të lidhësh
 • ai/ajo do të lidhë
 • ne do të lidhim
 • ju do të lidhni
 • ata/ato do të lidhin