Learn climbing in Albanian

ngjitje

Ajo kishte një ngjitje e shpejtë në karrierë. She had a fast career climb.