Learn river in Albanian

lum

Lumi pranë fshatit është i gjerë. The river near the village is very wide.