Learn wheel in Albanian

rrotë

Të dyja gomat kanë nevojë për më shumë ajër. Both the tires need more air.