Learn sleep in Albanian

fle

Sot do të fle herët. Today I'm sleeping early.

Present Tense

 • unë fle
 • ti fle
 • ai/ajo fle
 • ne flemë
 • ju flini
 • ata/ato flenë

Imperfect

 • unë flija
 • ti flije
 • ai/ajo flinte
 • ne flinim
 • ju flinit
 • ata/ato flinin

Simple Past Tense

 • unë fjeta
 • ti fjete
 • ai/ajo fjeti
 • ne fjetëm
 • ju fjetët
 • ata/ato fjetën

Future Tense

 • unë do të fle
 • ti do të flesh
 • ai/ajo do të flejë
 • ne do të flemë
 • ju do të flini
 • ata/ato do të flenë