Learn know, recognize in Albanian

njoh

E njeh shoqen time që jeton në Shkodër? Do you know my friend who lives in Shkodër?

Present Tense

 • unë njoh
 • ti njeh
 • ai/ajo njeh
 • ne njohim
 • ju njihni
 • ata/ato njohin

Imperfect

 • unë njihja
 • ti njihje
 • ai/ajo njihte
 • ne njihnim
 • ju njihnit
 • ata/ato njihnin

Simple Past Tense

 • unë njoha
 • ti njohe
 • ai/ajo njohu
 • ne njohëm
 • ju njohët
 • ata/ato njohën

Future Tense

 • unë do të njoh
 • ti do të njohësh
 • ai/ajo do të njohë
 • ne do të njohim
 • ju do të njihni
 • ata/ato do të njohin