Learn lower in Albanian

ul

Ajo uli grilat. She lowered the blinds.

Present Tense

 • unë ul
 • ti ul
 • ai/ajo ul
 • ne ulim
 • ju ulni
 • ata/ato ulin

Imperfect

 • unë ulja
 • ti ulje
 • ai/ajo ulte
 • ne ulnim
 • ju ulnit
 • ata/ato ulnin

Simple Past Tense

 • unë ula
 • ti ule
 • ai/ajo uli
 • ne ulëm
 • ju ulët
 • ata/ato ulën

Future Tense

 • unë do të ul
 • ti do të ulësh
 • ai/ajo do të ulë
 • ne do të ulim
 • ju do të ulni
 • ata/ato do të ulin