Learn greet in Albanian

përshëndet

Unë përshëndeta shokun tek dera. I greeted my friend at the door.

Present Tense

 • unë përshendet
 • ti përshendet
 • ai/ajo përshendet
 • ne përshendetim
 • ju përshendetni
 • ata/ato përshendetin

Imperfect

 • unë përshendetja
 • ti përshendetje
 • ai/ajo përshendeste
 • ne përshendetnim
 • ju përshendetnit
 • ata/ato përshendetnin

Simple Past Tense

 • unë përshëndeta
 • ti përshëndete
 • ai/ajo përshëndeti
 • ne përshëndetëm
 • ju përshëndetët
 • ata/ato përshëndetën

Future Tense

 • unë do të përshëndet
 • ti do të përshëndetësh
 • ai/ajo do të përshëndetë
 • ne do të përshëndetim
 • ju do të përshëndetni
 • ata/ato do të përshëndetin