Learn separate in Albanian

ndaj

Më duhet të ndaj rrobat në të bardha dhe me ngjyra. I need to separate the laundry into whites and colors.

Present Tense

 • unë ndaj
 • ti ndan
 • ai/ajo ndan
 • ne ndajmë
 • ju ndani
 • ata/ato ndajnë

Imperfect

 • unë ndaja
 • ti ndaje
 • ai/ajo ndante
 • ne ndanim
 • ju ndanit
 • ata/ato ndanin

Simple Past Tense

 • unë ndava
 • ti ndave
 • ai/ajo ndau
 • ne ndamë
 • ju ndatë
 • ata/ato ndanë

Future Tense

 • unë do të ndaj
 • ti do të ndash
 • ai/ajo do të ndajë
 • ne do të ndajmë
 • ju do të ndani
 • ata/ato do të ndajnë