Learn shame in Albanian

turp

Kishte shumë turp për veprimet e tij. He had a lot of shame for his behaviour.