Learn wrench in Albanian

çelës

Ai humbi çelësin e makinës