Learn city in Albanian

qytet

Unë jetoj në një qytet të madh. I live in a big city.