Learn friend in Albanian

shok

Ai është shok i vjetër i imi. He is an old friend of mine.