Learn shape in Albanian

formë

Frutat kanë forma të ndryshme. Fruits have different shapes.