Learn draw in Albanian

vizatoj

Vajza e vogël po vizaton një lule. The little girl is drawing a flower.

Present Tense

 • unë vizatoj
 • ti vizaton
 • ai/ajo vizaton
 • ne vizatojmë
 • ju vizatoni
 • ata/ato vizatojnë

Imperfect

 • unë vizatoja
 • ti vizatoje
 • ai/ajo vizatonte
 • ne vizatonim
 • ju vizatonit
 • ata/ato vizatonin

Simple Past Tense

 • unë vizatova
 • ti vizatove
 • ai/ajo vizatoi
 • ne vizatuam
 • ju vizatuat
 • ata/ato vizatuan

Future Tense

 • unë do të vizatoj
 • ti do të vizatosh
 • ai/ajo do të vizatojë
 • ne do të vizatojmë
 • ju do të vizatoni
 • ata/ato do të vizatojnë