Learn turn off in Albanian

fik

Mund ta fikësh muzikën të lutem? Could you please turn off the music?

Present Tense

 • unë fik
 • ti fik
 • ai/ajo fik
 • ne fikim
 • ju fikni
 • ata/ato fikin

Imperfect

 • unë fikja
 • ti fikje
 • ai/ajo fikte
 • ne fiknim
 • ju fiknit
 • ata/ato fiknin

Simple Past Tense

 • unë fika
 • ti fike
 • ai/ajo fiku
 • ne fikëm
 • ju fikët
 • ata/ato fikën

Future Tense

 • unë do të fik
 • ti do të fikësh
 • ai/ajo do të fikë
 • ne do të fikim
 • ju do të fikni
 • ata/ato do të fikin