Learn improve in Albanian

përmirësoj

Gjendja u përmirësua pas dhënies së një doze më të lartë. The condition improved after a higher dose was given.

Present Tense

 • unë përmirësoj
 • ti përmirëson
 • ai/ajo përmirëson
 • ne përmirësojmë
 • ju përmirësoni
 • ata/ato përmirësojnë

Imperfect

 • unë përmirësoja
 • ti përmirësoje
 • ai/ajo përmirësonte
 • ne përmirësonim
 • ju përmirësonit
 • ata/ato përmirësonin

Simple Past Tense

 • unë përmirësova
 • ti përmirësove
 • ai/ajo përmirësoi
 • ne përmirësuam
 • ju përmirësuat
 • ata/ato përmirësuan

Future Tense

 • unë do të përmirësoj
 • ti do të përmirësosh
 • ai/ajo do të përmirësojë
 • ne do të përmirësojmë
 • ju do të përmirësoni
 • ata/ato do të përmirësojnë