Learn uncle in Albanian

dajë

Daja i saj është shkrimtar. Her uncle is a writer.