Learn ingredient in Albanian

përbërës

Këto janë te gjithë përbërësit e ëmbëlsirës. These are all the ingridients of the dessert.