Learn dessert in Albanian

ëmbëlsirë

Më pëlqejnë shumë ëmbëlsirat. I really like desserts.