Learn give in Albanian

jap

Të jap fjalën! I give you my word!

Present Tense

 • unë jap
 • ti jep
 • ai/ajo jep
 • ne japim
 • ju jepni
 • ata/ato japin

Imperfect

 • unë jepja
 • ti jepje
 • ai/ajo jepte
 • ne jepnim
 • ju jepnit
 • ata/ato jepnin

Simple Past Tense

 • unë dhashë
 • ti dhe
 • ai/ajo dha
 • ne dhamë
 • ju dhatë
 • ata/ato dhanë

Future Tense

 • unë do të jap
 • ti do të japësh
 • ai/ajo do të japë
 • ne do të japim
 • ju do të jepni
 • ata/ato do të japin