Learn tell in Albanian

them

Mund të të them diçka? May I tell you something?

Present Tense

 • unë them
 • ti thua
 • ai/ajo thotë
 • ne themi
 • ju thoni
 • ata/ato thonë

Imperfect

 • unë thosha
 • ti thoshe
 • ai/ajo thoshte
 • ne thoshim
 • ju thoshit
 • ata/ato thoshin

Simple Past Tense

 • unë thashë
 • ti the
 • ai/ajo tha
 • ne thamë
 • ju thatë
 • ata/ato thanë

Future Tense

 • unë do të them
 • ti do të thuash
 • ai/ajo do të thotë
 • ne do të themi
 • ju do të thoni
 • ata/ato do të thonë