Learn am, to be in Albanian

jam

Unë jam shqiptar. Po ti? I am Albanian. And you?

Present Tense

 • unë jam
 • ti je
 • ai/ajo është
 • ne jemi
 • ju jeni
 • ata/ato janë

Imperfect

 • unë isha
 • ti ishe
 • ai/ajo ishte
 • ne ishim
 • ju ishit
 • ata/ato ishin

Simple Past Tense

 • unë qeshë
 • ti qe
 • ai/ajo qe
 • ne qemë
 • ju qetë
 • ata/ato qenë

Future Tense

 • unë do të jem
 • ti do të jesh
 • ai/ajo do të jetë
 • ne do të jemi
 • ju do të jeni
 • ata/ato do të jenë