Learn field in Albanian

fushë

Kafshët luanin në fushë gjatë ditës, The animals were playing in the field during the day.