Learn nature in Albanian

natyrë

Më pëlqen shëtitja në natyrë I like walking in the nature.