Learn set (for the sun) in Albanian

perëndoj

Dielli perëndon shumë herët në këto ditë dimri. The sun sets very early on these winter days.

Present Tense

 • unë perëndoj
 • ti perëndon
 • ai/ajo perëndon
 • ne perëndojmë
 • ju perëndoni
 • ata/ato perëndojnë

Imperfect

 • unë perëndoja
 • ti perëndoje
 • ai/ajo perëndonte
 • ne perëndonim
 • ju perëndonit
 • ata/ato perëndonin

Simple Past Tense

 • unë perëndova
 • ti perëndove
 • ai/ajo perëndoi
 • ne perënduam
 • ju perënduat
 • ata/ato perënduan

Future Tense

 • unë do të perëndoj
 • ti do të perëndosh
 • ai/ajo do të perëndojë
 • ne do të perëndojmë
 • ju do të perëndoni
 • ata/ato do të perëndojnë