Learn brother in Albanian

vëlla

Unë kam një vëlla të vogël. I have a little brother