Learn toast in Albanian

thek

Do ta thekësh bukën? Would you like to toast the bread?

Present Tense

 • unë thek
 • ti thek
 • ai/ajo thek
 • ne thekim
 • ju thekni
 • ata/ato thekin

Imperfect

 • unë thekja
 • ti thekje
 • ai/ajo thekte
 • ne theknim
 • ju theknit
 • ata/ato theknin

Simple Past Tense

 • unë theka
 • ti theke
 • ai/ajo theku
 • ne thekëm
 • ju thekët
 • ata/ato thekën

Future Tense

 • unë do të thek
 • ti do të thekësh
 • ai/ajo do të thekë
 • ne do të thekim
 • ju do të thekni
 • ata/ato do të thekin