Learn unblock in Albanian

zhbllokoj

Do të zhbllokoj tubat që uji të rrjedhë lirshëm. I will unblock the pipes to let the water flow freely.

Present Tense

 • unë zhbllokoj
 • ti zhbllokon
 • ai/ajo zhbllokon
 • ne zhbllokojmë
 • ju zhbllokoni
 • ata/ato zhbllokojnë

Imperfect

 • unë zhbllokoja
 • ti zhbllokoje
 • ai/ajo zhbllokonte
 • ne zhbllokonim
 • ju zhbllokonit
 • ata/ato zhbllokonin

Simple Past Tense

 • unë zhbllokova
 • ti zhbllokove
 • ai/ajo zhbllokoi
 • ne zhbllokuam
 • ju zhbllokuat
 • ata/ato zhbllokuan

Future Tense

 • unë do të zhbllokoj
 • ti do të zhbllokosh
 • ai/ajo do të zhbllokojë
 • ne do të zhbllokojmë
 • ju do të zhbllokoni
 • ata/ato do të zhbllokojnë