Learn embrace, absorb in Albanian

përvetësoj

Ai e përvetësoi plotësisht teknologjinë e re dhe u bë ekspert në përdorimin e saj. He fully embraced the new technology and became an expert in its use.

Present Tense

 • unë përvetësoj
 • ti përvetëson
 • ai/ajo përvetëson
 • ne përvetësojmë
 • ju përvetësoni
 • ata/ato përvetësojnë

Imperfect

 • unë përvetësoja
 • ti përvetësoje
 • ai/ajo përvetësonte
 • ne përvetësonim
 • ju përvetësonit
 • ata/ato përvetësonin

Simple Past Tense

 • unë përvetësova
 • ti përvetësove
 • ai/ajo përvetësoi
 • ne përvetësuam
 • ju përvetësuat
 • ata/ato përvetësuan

Future Tense

 • unë do të përvetësoj
 • ti do të përvetësosh
 • ai/ajo do të përvetësojë
 • ne do të përvetësojmë
 • ju do të përvetësoni
 • ata/ato do të përvetësojnë