Learn inspect in Albanian

inspektoj

Ekipi i kontrollit të cilësisë inspekton çdo produkt përpara se ai të lërë fabrikën. The quality control team inspects each product before it leaves the factory.

Present Tense

 • unë inspektoj
 • ti inspekton
 • ai/ajo inspekton
 • ne inspektojmë
 • ju inspektoni
 • ata/ato inspektojnë

Imperfect

 • unë inspektoja
 • ti inspektoje
 • ai/ajo inspektonte
 • ne inspektonim
 • ju inspektonit
 • ata/ato inspektonin

Simple Past Tense

 • unë inspektova
 • ti inspektove
 • ai/ajo inspektoi
 • ne inspektuam
 • ju inspektuat
 • ata/ato inspektuan

Future Tense

 • unë do të inspektoj
 • ti do të inspektosh
 • ai/ajo do të inspektojë
 • ne do të inspektojmë
 • ju do të inspektoni
 • ata/ato do të inspektojnë