Learn imagine in Albanian

imagjinoj

Imagjino një botë ku të gjithë janë të sjellshëm me njëri-tjetrin. Imagine a world where everyone is kind to each other.

Present Tense

 • unë imagjinoj
 • ti imagjinon
 • ai/ajo imagjinon
 • ne imagjinojmë
 • ju imagjinoni
 • ata/ato imagjinojnë

Imperfect

 • unë imagjinoja
 • ti imagjinoje
 • ai/ajo imagjinonte
 • ne imagjinonim
 • ju imagjinonit
 • ata/ato imagjinonin

Simple Past Tense

 • unë imagjinova
 • ti imagjinove
 • ai/ajo imagjinoi
 • ne imagjinuam
 • ju imagjinuat
 • ata/ato imagjinuan

Future Tense

 • unë do të imagjinoj
 • ti do të imagjinosh
 • ai/ajo do të imagjinojë
 • ne do të imagjinojmë
 • ju do të imagjinoni
 • ata/ato do të imagjinojnë