Learn reflect in Albanian

reflektoj

Pasqyra reflekton rrezet e diellit. The mirror reflects the sunlight.

Present Tense

 • unë reflektoj
 • ti reflekton
 • ai/ajo reflekton
 • ne reflektojmë
 • ju reflektoni
 • ata/ato reflektojnë

Imperfect

 • unë reflektoja
 • ti reflektoje
 • ai/ajo reflektonte
 • ne reflektonim
 • ju reflektonit
 • ata/ato reflektonin

Simple Past Tense

 • unë reflektova
 • ti reflektove
 • ai/ajo reflektoi
 • ne reflektuam
 • ju reflektuat
 • ata/ato reflektuan

Future Tense

 • unë do të reflektoj
 • ti do të reflektosh
 • ai/ajo do të reflektojë
 • ne do të reflektojmë
 • ju do të reflektoni
 • ata/ato do të reflektojnë