Learn prove, verify in Albanian

vërtetoj

Provoni që katrori i një numri tek është numër tek. Prove that the square of an odd number is odd.

Present Tense

 • unë vërtetoj
 • ti vërteton
 • ai/ajo vërteton
 • ne vërtetojmë
 • ju vërtetoni
 • ata/ato vërtetojnë

Imperfect

 • unë vërtetoja
 • ti vërtetoje
 • ai/ajo vërtetonte
 • ne vërtetonim
 • ju vërtetonit
 • ata/ato vërtetonin

Simple Past Tense

 • unë vërtetova
 • ti vërtetove
 • ai/ajo vërtetoi
 • ne vërtetuam
 • ju vërtetuat
 • ata/ato vërtetuan

Future Tense

 • unë do të vërtetoj
 • ti do të vërtetosh
 • ai/ajo do të vërtetojë
 • ne do të vërtetojmë
 • ju do të vërtetoni
 • ata/ato do të vërtetojnë