Learn clearify, explain in Albanian

sqaroj

Unë do t'ju sqaroj udhëzimet. I will explain the instructions to you.

Present Tense

 • unë sqaroj
 • ti sqaron
 • ai/ajo sqaron
 • ne sqarojmë
 • ju sqaroni
 • ata/ato sqarojnë

Imperfect

 • unë sqaroja
 • ti sqaroje
 • ai/ajo sqaronte
 • ne sqaronim
 • ju sqaronit
 • ata/ato sqaronin

Simple Past Tense

 • unë sqarova
 • ti sqarove
 • ai/ajo sqaroi
 • ne sqaruam
 • ju sqaruat
 • ata/ato sqaruan

Future Tense

 • unë do të sqaroj
 • ti do të sqarosh
 • ai/ajo do të sqarojë
 • ne do të sqarojmë
 • ju do të sqaroni
 • ata/ato do të sqarojnë