Learn report in Albanian

raportoj

Unë do t'ia raportoj rezultatet ekipit tim. I will report the results to my team.

Present Tense

 • unë raportoj
 • ti raporton
 • ai/ajo raporton
 • ne raportojmë
 • ju raportoni
 • ata/ato raportojnë

Imperfect

 • unë raportoja
 • ti raportoje
 • ai/ajo raportonte
 • ne raportonim
 • ju raportonit
 • ata/ato raportonin

Simple Past Tense

 • unë raportova
 • ti raportove
 • ai/ajo raportoi
 • ne raportuam
 • ju raportuat
 • ata/ato raportuan

Future Tense

 • unë do të raportoj
 • ti do të raportosh
 • ai/ajo do të raportojë
 • ne do të raportojmë
 • ju do të raportoni
 • ata/ato do të raportojnë