Learn interview in Albanian

intervistoj

Ne do të intervistojmë një kandidat të mundshëm për pozicionin e hapur. We are going to interview a potential candidate for the open position.

Present Tense

 • unë intervistoj
 • ti interviston
 • ai/ajo interviston
 • ne intervistojmë
 • ju intervistoni
 • ata/ato intervistojnë

Imperfect

 • unë intervistoja
 • ti intervistoje
 • ai/ajo intervistonte
 • ne intervistonim
 • ju intervistonit
 • ata/ato intervistonin

Simple Past Tense

 • unë intervistova
 • ti intervistove
 • ai/ajo intervistoi
 • ne intervistuam
 • ju intervistuat
 • ata/ato intervistuan

Future Tense

 • unë do të intervistoj
 • ti do të intervistosh
 • ai/ajo do të intervistojë
 • ne do të intervistojmë
 • ju do të intervistoni
 • ata/ato do të intervistojnë