Learn promote in Albanian

promovoj

Ne po promovojmë produktin tonë të ri përmes fushatave në mediat sociale. We are promoting our new product through social media campaigns.

Present Tense

 • unë promovoj
 • ti promovon
 • ai/ajo promovon
 • ne promovojmë
 • ju promovoni
 • ata/ato promovojnë

Imperfect

 • unë promovoja
 • ti promovoje
 • ai/ajo promovonte
 • ne promovonim
 • ju promovonit
 • ata/ato promovonin

Simple Past Tense

 • unë promovova
 • ti promovove
 • ai/ajo promovoi
 • ne promovuam
 • ju promovuat
 • ata/ato promovuan

Future Tense

 • unë do të promovoj
 • ti do të promovosh
 • ai/ajo do të promovojë
 • ne do të promovojmë
 • ju do të promovoni
 • ata/ato do të promovojnë