Learn let, leave, place sth in Albanian

Ku e le biçikletën? Where did you leave the bike?

Present Tense

 • unë lë
 • ti lë
 • ai/ajo lë
 • ne lëmë
 • ju lini
 • ata/ato lënë

Imperfect

 • unë lija
 • ti lije
 • ai/ajo linte
 • ne linim
 • ju linit
 • ata/ato linin

Simple Past Tense

 • unë lashë
 • ti le
 • ai/ajo la
 • ne lamë
 • ju latë
 • ata/ato lanë

Future Tense

 • unë do të lihem
 • ti do të lihesh
 • ai/ajo do të lihet
 • ne do të lihemi
 • ju do të liheni
 • ata/ato do të lihen