Learn get in, go up in Albanian

hipi

Vajza hipi në autobus dhe u ul prane dritares. The girl got in the bus and sat next to the window.

Present Tense

 • unë hipi
 • ti hipën
 • ai/ajo hipën
 • ne hipim
 • ju hipni
 • ata/ato hipin

Imperfect

 • unë hipja
 • ti hipje
 • ai/ajo hipte
 • ne hipnim
 • ju hipnit
 • ata/ato hipnin

Simple Past Tense

 • unë hipa
 • ti hipe
 • ai/ajo hipi
 • ne hipëm
 • ju hipët
 • ata/ato hipën

Future Tense

 • unë do të hip
 • ti do të hipësh
 • ai/ajo do të hipë
 • ne do të hipim
 • ju do të hipni
 • ata/ato do të hipin