Learn breathe in Albanian

marr frymë

Tani po marr frymë me vështirësi. Now I have difficulties breathing.

Present Tense

 • unë marr (frymë)
 • ti merr (frymë)
 • ai/ajo merr (frymë)
 • ne marrim (frymë)
 • ju merrni (frymë)
 • ata/ato marrin (frymë)

Imperfect

 • unë merrja (frymë)
 • ti merrje (frymë)
 • ai/ajo merrte (frymë)
 • ne merrnim (frymë)
 • ju merrnit (frymë)
 • ata/ato merrnin (frymë)

Simple Past Tense

 • unë mora (frymë)
 • ti more (frymë)
 • ai/ajo mori (frymë)
 • ne morëm (frymë)
 • ju morët (frymë)
 • ata/ato morën (frymë)

Future Tense

 • unë do të marr (frymë)
 • ti do të marrësh (frymë)
 • ai/ajo do të marrë (frymë)
 • ne do të marrim (frymë)
 • ju do të merrni (frymë)
 • ata/ato do të marrin (frymë)