Learn get out in Albanian

dal

Duhet të dal nga këtu. I need to get out of here.

Present Tense

 • unë dal
 • ti del
 • ai/ajo del
 • ne dalim
 • ju dilni
 • ata/ato dalin

Imperfect

 • unë dilja
 • ti dilje
 • ai/ajo dilte
 • ne dilnim
 • ju dilnit
 • ata/ato dilnin

Simple Past Tense

 • unë dola
 • ti dole
 • ai/ajo doli
 • ne dolëm
 • ju dolët
 • ata/ato dolën

Future Tense

 • unë do të dal
 • ti do të dalësh
 • ai/ajo do të dalë
 • ne do të dalim
 • ju do të dilni
 • ata/ato do të dalin