Learn solve, untie in Albanian

zgjidh

Po zgjidh ekuacionet e këtij mësimi. I'm solving the equations of this lesson.

Present Tense

 • unë zgjidh
 • ti zgjidh
 • ai/ajo zgjidh
 • ne zgjidhim
 • ju zgjidhni
 • ata/ato zgjidhin

Imperfect

 • unë zgjidhja
 • ti zgjidhje
 • ai/ajo zgjidhte
 • ne zgjidhnim
 • ju zgjidhnit
 • ata/ato zgjidhnin

Simple Past Tense

 • unë zgjidha
 • ti zgjidhe
 • ai/ajo zgjidhi
 • ne zgjidhëm
 • ju zgjidhët
 • ata/ato zgjidhën

Future Tense

 • unë do të zgjidh
 • ti do të zgjidhësh
 • ai/ajo do të zgjidhë
 • ne do të zgjidhim
 • ju do të zgjidhni
 • ata/ato do të zgjidhin